Národní výstava Brno 2022

První letošní výstavy jsme se zúčastnili již ve větším počtu. Kromě Kukiho, jela poprvé po porodu i Kristínka a svou premiéru si odbyla i Arielka. Jak se již bohužel stalo pravidlem, tak sice bez psaných posudků, ale jen slovně od paní rozhodčí, byli všichni naši zástupci pochváleni. Arielka dostala známku VN1, Kristinka V2 resCAC a Kuki taktéž V2 resCAC.

Přejít nahoru